Päätöksiä on uskallettava tehdä

Rauhassa voimme kohdata tulevan muutosvaiheen. Tehtävä kerrallaan kuntien ja maakuntien roolit jäsentyvät uudessa tilanteessa. Mopo ei saa karata asioiden ollessa kesken.Nyt on löydettävä alueellinen hyvä yhteistyö, jotta palvelujen järkevä toteutus on mahdollista. Näin on ollut usein ennenkin. Aina on helppoa olla jälkiviisas tai vetäytyä vastuusta päätöksen teon aikana. Nyt tarvitaan päätöksiä.

Kuntien tehtävissä koulutus korostuu varhaiskasvatuksesta korkeakoulutasolle jatkuvana. Koulutuksen järjestämisessä eriarvoistumisen ennaltaehkäisy on vaikeinta kaikkien rakenteellisten muutosten ja homeongelmaisten koulurakennusten keskellä. Kasvava Ylivieska on nähtävä osana isoa muutosta. Rohkeutta tarvitaan ratkaisujen etsimiseen lähes mahdottomalta tuntuvissa palvelujärjestelyissä. Nyt ei ole kyläpolitikoinnin eikä lyhytnäköisen syyttelyn aika. Tarvitaan päämäärätietoista toimintaa erilaisia äänenpainoja kuunnellen.

Johtajan itsensä tuntemisen merkitys

Kaleva-lehdessä (29.3) ollut Erkka Westerlundin haastattelu kannattaa lukea. Löytyy varmaan muualtakin. Hän korostaa omalta kohdaltaan johtajan asemassa olevan itsensä tuntemisen merkitystä.
Hän kertoo, miten vasta viisikymppisenä elämän pyörityksessä ja kuoleman käydessä lähipiirissä vieraana hän tajusi oman roolinsa valmentajana. Hän oli jo pienestä pitäen suuntautunut urheiluvalmennukseen. Silti vasta oman itsensä tuntemisen kehittymisen myötä hän löysi roolinsa urheilijoiden keskellä mahdollistajana ja heidän suoritustensa tukijana. Näiden kokemusten myötä hän onnistui valmentajana mm. Torinon olympialaisissa.

Monimuotoisen, erilaisista yksilöistä koostuvan joukkueen tai organisaation henkilöstön valmentajana tai johtajana olevan on oivallettava oma roolinsa, tunnistettava sudenkuoppansa, jotta päätöksen teko ja yhdessä työn tekeminen olisi kestävän johtamisen mukaista. Sitä kautta päästään kestäviin ratkaisuihin ja työilmapiiri kannustaa työntekijöitä hakemaan toteuttamiskelpoisia, pitkäjänteisiä ratkaisuja meneillään oleviin asioihin. Johtaja voi joko auttaa avaamaan ovia eri muutosvaihtoehdoille tai pitää ovia kiinni muutoksen pelossa.

eu_leader

Toimintamme käynnistämistä on tuettu Euroopan maaseudun kehittämisrahaston tuella Leader-toimintaryhmän kautta.