Johtajan itsensä tuntemisen merkitys

Kaleva-lehdessä (29.3) ollut Erkka Westerlundin haastattelu kannattaa lukea. Löytyy varmaan muualtakin. Hän korostaa omalta kohdaltaan johtajan asemassa olevan itsensä tuntemisen merkitystä.
Hän kertoo, miten vasta viisikymppisenä elämän pyörityksessä ja kuoleman käydessä lähipiirissä vieraana hän tajusi oman roolinsa valmentajana. Hän oli jo pienestä pitäen suuntautunut urheiluvalmennukseen. Silti vasta oman itsensä tuntemisen kehittymisen myötä hän löysi roolinsa urheilijoiden keskellä mahdollistajana ja heidän suoritustensa tukijana. Näiden kokemusten myötä hän onnistui valmentajana mm. Torinon olympialaisissa.

Monimuotoisen, erilaisista yksilöistä koostuvan joukkueen tai organisaation henkilöstön valmentajana tai johtajana olevan on oivallettava oma roolinsa, tunnistettava sudenkuoppansa, jotta päätöksen teko ja yhdessä työn tekeminen olisi kestävän johtamisen mukaista. Sitä kautta päästään kestäviin ratkaisuihin ja työilmapiiri kannustaa työntekijöitä hakemaan toteuttamiskelpoisia, pitkäjänteisiä ratkaisuja meneillään oleviin asioihin. Johtaja voi joko auttaa avaamaan ovia eri muutosvaihtoehdoille tai pitää ovia kiinni muutoksen pelossa.

Yritykset monikulttuurisessa toimintaympäristössä

Tiistaina 21.3 klo 18-20 Raudaskylän opistolla järjestetään yritysten koulutusilta Mikroyritysten kasvualusta- hankkeen toimesta. Aiheena on Yritys monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Illassa Katja Kokkoniemi esittelee Kapas Oy:n Namibiaan ja Tansaniaan suuntautuvaa toimintaa, Jukka Harvala Inter Sensen yrityksille tarjoamaa työyhteisön ja esimiesten valmennusta sekä Heikki Niemi Moona-hankkeen yrityksille tarjoamia palveluja. Rehtori Jukka Hautala esittelee opiston kansainvälisyystoimintoja. Illan isäntä on Harri Jokela Kerttu Saalasti Instituutista.


eu_leader

Toimintamme käynnistämistä on tuettu Euroopan maaseudun kehittämisrahaston tuella Leader-toimintaryhmän kautta.