Asiantuntijaraati: toiminnan suunnittelu ja arviointi

 

  • Aarre Anttila, kehitysyhteistyössä yli 25 vuotta monialaisten hankkeiden johtajana, koordinaattorina ja kouluttajana Filippiineillä, Burmassa, Etiopiassa ja Sambiassa. Osaamisalueita: maatalous- ja elintarviketuotanto, kotieläinjalostus, tuotemarkkinointi, organisaatioiden kehittäminen ja koulutus, seuranta ja evaluaatio sekä talousjohtaminen. Tällä hetkellä hän toimii yrittäjänä, kouluttajana ja luennoitsijana.
  • Kari Karanko, eläkkeellä ollessaan yhtä aktiivinen moniala-asiantuntija kuin työaikanaan ulkoministeriössä yli 40 vuoden ajan, missä toimi mm. suurlähettiläänä eri Afrikan maissa ja viimeiset neljä vuotta tehtävät liittyivät kestävään kehitykseen ja kansainvälistä ympäristöpolitiikkaan. Kari Karanko kiertää luennoimassa ajankohtaisista poliittisista aiheista, kehitysavusta, ilmastonmuutoksen nykytilasta ja muista tulevan toimintaympäristön aiheista. Hän on ollut aloitteellinen Kalajokilaakson Juuret ja Siivet – foorumissa,mikä tähtää alueellisten vahvuuksien ja kansainvälisen osaamisen tunnistamiseen sekä alueellisien yhteistyön käytännön sovelluksiin.
  • Vesa Jaakola, Lähetystöneuvos, Suomen Syyrian suurlähettiläs vuodesta 2011 lähtien,toiminut ulkoasiainhallinnossa eri tehtävissä vuodesta 1974 erityisalueenaan poliittiset, kauppapoliittiset ja kehitysyhteistyöasiat. Ulkomaantyössä edustustoissa Euroopassa, Aasiassa ja Afrikassa. Luennoitsija ja kolumnisti
  • Reino Junttila, rovasti, 34 vuotta Suomen Lähetysseuran työssä: Pakistanissa noin 10 vuotta lukutaito-ohjelmassa, pappina ja esimiehenä, Helsingin hiippakunnan lähetyssihteerinä 18 vuotta, vastuualueina mm. hiippakunnan kansainvälisyys- ja lähetystyön koulutus, maahanmuuttajatyön kehittäminen ja ekumeeninen yhteistyö sekä erityistehtävä neljä vuotta Suomen ja Namibian Luterilaisten kirkkojen yhteistyön kehittäjänä sekä johtoryhmän jäsenenä neljän vuoden ajan kirkkojen HIV/ Aids- työn kehitysyhteistyöprojektissa, CUAHA:ssa (Churches United against Hiv and Aids) eteläisessä ja itäisessä Afrikassa. Viimeksi Suomen Lähetysseuran ulkomaisen työn aluekoordinaattorina 5 vuotta: alueina Nepal, Pakistan ja Länsi-Afrikkka sekä siirtolaistyö Ranskassa. Osaamisalueita: Uskonnot ja kulttuuri Intian niemimaan alueella – erityisesti Pakistanissa ja Nepalissa, Islam, kirkot ja HIV, maahanmuuttajatyö Suomessa ja Euroopassa.

 

  • William O’Gorman,kotoisin etelä-Irlannista. Kansainvälisten asioiden koordinaattori, Kalajoen kaupunki. .Ennen Suomea työskennellyt Itävallassa,Irlannissa, Kreikassa ja Japanissa. Tehtäviin kuuluu kaupungin opetuksen kansainvälistäminen ja Kalajoen kaupungin sekä Hiekkasärkkien kv. markkinointi..Hän on mukana kehittämässä alueellista kansainvälistymistä.
  • Rauni Räsänen, emeritusprofessori,Oulun yliopisto.  Vastuualueena olivat monikulttuurinen opettajankoulutus sekä kansainväliset koulutus-ja globalisaatio-ohjelmat.  Pääteemat: koulutusetiikka, koulutuksen arvot, globaali koulutusja monikulttuurinen koulutus  Ennen yliopistouraa ala- ja yläasteen opettajana sekä kielten opetuksen lääninkouluttajana. R.R on Suomen UNESCO-komission jäsen.
  •  Tuija Stenbäck,MA Psychology and Education, 25 vuoden kokemus kehitysyhteistyöstä  n. 30 maassa  Afrikassa, Aasiassa, Latinalaisessa  Amerikassa ja Balkanin alueella. Osaamisalueita ovat koulutus ja ihmisresurssin kehittäminen. Työskentelee sitoutumattomana konsulttina monissa organisaatioissa (EU, ADB, WB, ja kahdenkeskiset hankkeet).
  •  Gerd Wassenberg   PK-yritysten yrittäjyyden ja markkinoinnin professori, Gelsenkirchen/Germany, Gelsenkirchen University of Applied Sciences, Euroopan ja Latinalaisen Amerikan yliopistojen vieraileva luennoitsija. Saksan hallituksen käyttämä esim. Afrikkaan suuntautuvien hankkeiden ideoija ja suunnittelija.
eu_leader

Toimintamme käynnistämistä on tuettu Euroopan maaseudun kehittämisrahaston tuella Leader-toimintaryhmän kautta.