Inter Sensen koulutuksen, valmennuksen ja konsultoinnin painopiste on organisaation monimuotoisuuden eli erilaisuuksien tunnistamisessa, hyväksymisessä ja sen  organisaation menestystekijäksi löytämisessä. Koko työyhteisön monikulttuurinen osaaminen, monimuotoisen työyhteisön johtaminen ja henkilöstön kansainvälisiin tehtäviin valmistaminen unohtamatta monikulttuurista asiakaspalvelua tai kulttuurien välistä viestintää ovat erikoisalueitamme.

Toimiva yhteisöllisyys edellyttää avointa vuorovaikutusta, itsetuntemusta niin työntekijöiltä kuin esimiehiltä ja yhdessä sovittuja arkityön pelisääntöjä monikulttuurisessa toimintaympäristössä . Valmennuspäiviemme aikana tehdään monia harjoitteita, joilla näitä taitoja parannetaan ja samalla päivästä tulee mielenkiintoinen matka kohti avoimempaa vuoropuhelua.

Kaikki koulutuksemme ovat aina asiakaskohtaisesti räätälöityjä.

Kysy tarjousta omalle työyhteisöllesi!

Monikulttuurinen työyhteisö 1pv

Työyhteisöt kansainvälistyvät ja työn tekeminen on yhä vähemmän paikkaan tai kulttuuriin sidottua. Monikulttuurisuusvalmennus auttaa tunnistamaan muuttuvien työyhteisöjen tuomat haasteet arjen toimintaan. Saat myös työkaluja kansainvälisiin toimintaympäristöihin ja ihmisen kohtaamiseen.

Kohderyhmä:

Monikulttuurinen työyhteisövalmennus on tarkoitettu koko työyhteisölle, erityisen tärkeää se on yrityksen avainhenkilöille; asiakasvastaaville, henkilöstövastaaville sekä esimiesasemassa toimiville

Sisältö: 

 • Toimintakulttuurin muutos – uhka vai mahdollisuus
 • Kulttuurien väliset erilaisuudet ja samanlaisuudet; persoonallisuudet, yksilön sopeutumisprosessit
 • Yhteisölliset ja yksilölliset kulttuurit
 • Kulttuurisidonnaiset tavat viestiä; sanat, eleet, ilmeet ja katseet
 • Ihmisen kohtaaminen ja luottamuksen synnyttäminen
 • Kulttuurishokki
 • Miten oma työyhteisöni sopeutuu muutokseen?

 

Monikulttuurisen työyhteisön johtaminen 2pv

Toimitko esimiestehtävissä? Johdatko monikulttuurista työyhteisöä? Johtamisvalmennuksemme avulla rakennetaan henkilökohtaista toimintakykyä monikulttuuriseen työympäristöön. Valmennuksessa käsitellään itsetuntemuksen merkitystä, omaa maailmankuvaa, elämänkatsomusta sekä perehdytään ihmiskeskeisen ja asiakeskeisen toimintatavan eroihin.

Sisältö:

 • Ihmisten johtaminen kansainvälistyvässä työelämässä
 • Johtamisen näkökulmasta, työyhteisön kulttuurinen osaaminen ja muu  moninaisuuden hyödyntämisen edellyttämä valmius: rekrytointi, henkilöstön perehdyttäminen, toimintakulttuurin tarvittavat muutosprosessit, asioiden valmistelu, neuvottelukulttuuri, palautteen antaminen, kielellinen ja sanaton viestintä
 • Moninaisuuden ja osallistavan johtamisen eettiset, liiketoiminnalliset ja henkilöstöjohdolliset periaatteet ja tavoitteet
 • Koko työyhteisön strateginen ohjaaminen moninaisuuden hyödyntämiseen ja osallistamiseen
 • Moninaisuuden ja osallistavan johtamisen mallit: kompetenssit, strategiat ja toimintasuunnitelmat
 • Asiakaslähtöisen palvelutuotannon edellyttämät johtajuusvalmiudet
 • Johtajien itsetuntemuksen edistämisen ja ihmisen kohtaamisen taitojen kehittämisen työkaluja

 

Preppauskurssi kansainvälisiin tehtäviin lähteville 2pv

Valmennuksen tavoitteena on rakentaa henkilökohtaista toimintakykyä kansainvälisessä toimintaympäristössä. Valmennuksessa käsitellään omaa maailmankuvaa, elämänkatsomusta, sekä perehdytään ihmiskeskeisen ja asiakeskeisen toimintatavan eroihin.

Kohderyhmä:

Kansainvälisiin tehtäviin ja hankkeisiin lähtevät henkilöt

Sisältö:

 • Viestintä ja neuvotteluprosessi vieraassa kulttuurissa
 • Asioiden valmistelu
 • Palautteen antaminen ongelmatilanteissa
 • Turvaverkkojen rakentaminen ja merkitys
 • Ristiriitatilanteiden käsittely
 • Oma jaksaminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen ääriolosuhteissa

 

 

Kaikki koulutuksemme ovat räätälöityjä yrityksen toiminta ja tarpeet huomioiden.

Saadaksesi lisätietoa koulutusten sisällöistä ja hinnoista, ota yhteyttä sähköpostitse tai puhelimella. Voit myös jättää meille tarjouspyynnön.

anne.harvala@intersense.fi                                                   jukka.harvala@intersense.fi

Anne Harvala 0400 150 837                                                     Jukka Harvala 0400 154 624

 

 

eu_leader

Toimintamme käynnistämistä on tuettu Euroopan maaseudun kehittämisrahaston tuella Leader-toimintaryhmän kautta.