Kestävä muutoksen johtaminen tienä muutoksen hallintaan

Kestävä muutoksen johtaminen on jaettua johtajuutta.Kaikki ihmiskohtaamiset ovat aina johtamistilanteita, jotka joko vievät asioita eteenpäin kokonaistavoitteiden kannalta tai pysähdyttävät asioiden etenemisen lillukan varsien kasvattamiseen. Jokaisen työyhteisön jäsenen on oivallettava oma roolinsa päätöksen teossa. Kollegiaalinen jaettu johtajuus edellyttää jokaisen työyhteisön jäsenen ammatillista, laaja-alaista pätevyyttä ymmärtää oma vastuunsa muutoksen hallinnasta. Esimies-alaissuhteet toteutuvat tasavertaisten ammattilaisten yhteistyönä, vaikka roolit ovat erilaiset. Viestintä on monisuuntaista. Muutoksen hallinta onnistuu ennakoimalla eri etenemismallien vaikuttavuutta. Kaikki työyhteisön jäsenet vaikuttavat osaamisellaan ja päätöksen teon uskalluksellaan tasavertaisina kestävästä johtajuudesta. Heille annetaan siihen tilaa ja tarvittava tuki.

eu_leader

Toimintamme käynnistämistä on tuettu Euroopan maaseudun kehittämisrahaston tuella Leader-toimintaryhmän kautta.