Kestävä johtaminen haastaa koko työyhteisön

Kestävä johtaminen on haastavaa mille tahansa organisaatiolle. Jokainen organisaation ihmisten kohtaaminen on johtamistilanne. Jokainen on vastuussa arvojen mukaisesta toiminnasta ja antaa oman osaamisensa yhteisen hyvän edistämiseen. Kestävä johtaminen edistää oppimista ja tähtää jatkuvuuteen muutoksissa. Johtajan roolissa toimivalle kestävä johtaminen on johdonmukaista, ennakoitavaa toimintaa. Johtajan itsetuntemus on tärkeää johtamiseen liittyvien omien sudenkuoppien tunnistamiseksi ja johtajana oppimisen turvaamiseksi.

eu_leader

Toimintamme käynnistämistä on tuettu Euroopan maaseudun kehittämisrahaston tuella Leader-toimintaryhmän kautta.