Avaimet monikulttuurisuuteen

Inter Sense 

tukee yrityksiä, yksityisiä tai julkisia organisaatioita monikulttuuriseen toimintaympäristöön valmistauduttaessa tai niiden keskellä jo elettäessä.  Koulutamme, valmennamme tai konsultoimme. Käytännössä tämä voi olla työnohjausta, mentorointia, lyhyitä tai pitkäkestoisempia koulutuksia.

Koko työyhteisön monikulttuurinen osaaminen, monimuotoisen työyhteisön johtaminen ja henkilöstön kansainvälisiin tehtäviin valmistaminen unohtamatta monikulttuurista asiakaspalvelua tai kulttuurien välistä viestintää ovat erikoisalueitamme.

Lue lisää Koulutukset-osiostamme

Kestävä johtaminen haastaa koko työyhteisön

Kestävä johtaminen on haastavaa mille tahansa organisaatiolle. Jokainen organisaation ihmisten kohtaaminen on johtamistilanne. Jokainen on vastuussa arvojen mukaisesta toiminnasta ja antaa oman osaamisensa yhteisen hyvän edistämiseen. Kestävä johtaminen edistää oppimista ja tähtää jatkuvuuteen muutoksissa. Johtajan roolissa toimivalle kestävä johtaminen on johdonmukaista, ennakoitavaa toimintaa. Johtajan itsetuntemus on tärkeää johtamiseen liittyvien omien sudenkuoppien tunnistamiseksi ja johtajana oppimisen turvaamiseksi.

Päätöksiä on uskallettava tehdä

Rauhassa voimme kohdata tulevan muutosvaiheen. Tehtävä kerrallaan kuntien ja maakuntien roolit jäsentyvät uudessa tilanteessa. Mopo ei saa karata asioiden ollessa kesken.Nyt on löydettävä alueellinen hyvä yhteistyö, jotta palvelujen järkevä toteutus on mahdollista. Näin on ollut usein ennenkin. Aina on helppoa olla jälkiviisas tai vetäytyä vastuusta päätöksen teon aikana. Nyt tarvitaan päätöksiä.

Kuntien tehtävissä koulutus korostuu varhaiskasvatuksesta korkeakoulutasolle jatkuvana. Koulutuksen järjestämisessä eriarvoistumisen ennaltaehkäisy on vaikeinta kaikkien rakenteellisten muutosten ja homeongelmaisten koulurakennusten keskellä. Kasvava Ylivieska on nähtävä osana isoa muutosta. Rohkeutta tarvitaan ratkaisujen etsimiseen lähes mahdottomalta tuntuvissa palvelujärjestelyissä. Nyt ei ole kyläpolitikoinnin eikä lyhytnäköisen syyttelyn aika. Tarvitaan päämäärätietoista toimintaa erilaisia äänenpainoja kuunnellen.

eu_leader

Toimintamme käynnistämistä on tuettu Euroopan maaseudun kehittämisrahaston tuella Leader-toimintaryhmän kautta.