Avaimet monikulttuurisuuteen

Inter Sense 

tukee yrityksiä, yksityisiä tai julkisia organisaatioita monikulttuuriseen toimintaympäristöön valmistauduttaessa tai niiden keskellä jo elettäessä.  Koulutamme, valmennamme tai konsultoimme. Käytännössä tämä voi olla työnohjausta, mentorointia, lyhyitä tai pitkäkestoisempia koulutuksia.

Koko työyhteisön monikulttuurinen osaaminen, monimuotoisen työyhteisön johtaminen ja henkilöstön kansainvälisiin tehtäviin valmistaminen unohtamatta monikulttuurista asiakaspalvelua tai kulttuurien välistä viestintää ovat erikoisalueitamme.

Lue lisää Koulutukset-osiostamme

Kestävä muutoksen johtaminen tienä muutoksen hallintaan

Kestävä muutoksen johtaminen on jaettua johtajuutta.Kaikki ihmiskohtaamiset ovat aina johtamistilanteita, jotka joko vievät asioita eteenpäin kokonaistavoitteiden kannalta tai pysähdyttävät asioiden etenemisen lillukan varsien kasvattamiseen. Jokaisen työyhteisön jäsenen on oivallettava oma roolinsa päätöksen teossa. Kollegiaalinen jaettu johtajuus edellyttää jokaisen työyhteisön jäsenen ammatillista, laaja-alaista pätevyyttä ymmärtää oma vastuunsa muutoksen hallinnasta. Esimies-alaissuhteet toteutuvat tasavertaisten ammattilaisten yhteistyönä, vaikka roolit ovat erilaiset. Viestintä on monisuuntaista. Muutoksen hallinta onnistuu ennakoimalla eri etenemismallien vaikuttavuutta. Kaikki työyhteisön jäsenet vaikuttavat osaamisellaan ja päätöksen teon uskalluksellaan tasavertaisina kestävästä johtajuudesta. Heille annetaan siihen tilaa ja tarvittava tuki.

Kestävä johtaminen haastaa koko työyhteisön

Kestävä johtaminen on haastavaa mille tahansa organisaatiolle. Jokainen organisaation ihmisten kohtaaminen on johtamistilanne. Jokainen on vastuussa arvojen mukaisesta toiminnasta ja antaa oman osaamisensa yhteisen hyvän edistämiseen. Kestävä johtaminen edistää oppimista ja tähtää jatkuvuuteen muutoksissa. Johtajan roolissa toimivalle kestävä johtaminen on johdonmukaista, ennakoitavaa toimintaa. Johtajan itsetuntemus on tärkeää johtamiseen liittyvien omien sudenkuoppien tunnistamiseksi ja johtajana oppimisen turvaamiseksi.

eu_leader

Toimintamme käynnistämistä on tuettu Euroopan maaseudun kehittämisrahaston tuella Leader-toimintaryhmän kautta.